SetupSlovenčina
Home > DNS

DNS

Čo sú DNS záznamy
DNS je skratka pre systém doménových mien (Domain Name System). Doménové mená sú... more
Editovanie DNS záznamov domény
DNS záznamy je možné editovať v našom administračnom rozhraní [Setup](https://se... more
SPF - Sender Policy Framework
SPF záznam je dôležitý DNS záznam, v ktorom sa definuje, z ktorých serverov je m... more
DNS servery spoločnosti WebHouse
Ak si svoje domény registrujete sami, alebo máte domény zaregistrované u iných r... more
Zmena DNS serverov domény
DNS (Domain Name System) - je systém ktorý zabezpečuje preklad doménového názvu... more
Lokálne presmerovanie webstránky cez hosts súbor
V prípade migrácie webstránky v rámci rôznych serverov alebo od iného poskytovat... more