SetupSlovenčina
Home > DNS > Čo sú DNS záznamy

Čo sú DNS záznamy

DNS je skratka pre systém doménových mien (Domain Name System). Doménové mená sú textové webové adresy, ktoré používame každý deň. Napr. hlavná firemná stránka spoločnosti WebHouse, s. r. o., používa v adrese doménové meno webhouse.sk. Ak ju chcete navštíviť, stačí zadať webhouse.sk (ale stačí aj wh.sk) do webového prehliadača.
 
Váš počítač však musí vedieť, kde presne je stránka webhouse.sk umiestnená, aby sa na ňu dostal. Webhouse.sk je umiestnená na IP adrese 93.184.77.53. Ľudia používajú webhouse.sk namiesto 93.184.77.53, pretože adresy ako webhouse.sk sa dajú ľahšie zapamätať. DNS je často prirovnávaný k telefónnemu zoznamu, v ktorom má každé meno priradené telefónne číslo. Čísla sú potrebné pre správne fungovanie telefónnych  liniek.
 
Typy DNS záznamov
 
Najdôležitejších je týcho 5 typov:
A záznam (záznam adresy) mapuje hostname na 32-bitovú IPv4 adresu.
AAAA záznam (záznam IPv6 adresy) mapuje hostname na 128-bitovú IPv6 adresu.
CNAME záznam (záznam kanonické meno) spôsobuje, že jeden názov domény je aliasom pre iný. Takáto doména má platné všetky subdomény a DNS záznamy originálu.
MX záznam (mail exchange záznam) mapuje meno domény na zoznam mail exchange serverov pre danú doménu.
PTR záznam (ukazovateľ) mapuje hostname na kanonické meno stroja. Ak je PTR záznam nastavený na doménu in-addr.arpa, znamená to, že IP adresa implementuje tzv. reverse DNS lookup alebo reverz pre danú adresu. Napríklad (v čase písania článku), www.icann.net má IP adresu 192.0.43.22, ale PTR záznam mapuje 22.43.0.192.in-addr.arpa na jeho kanonické meno, referrals.icann.org.
 
Okrem nich existujú ďalšie typy DNS záznamov, napr.:
NS záznam (záznam menného servera) špecifikuje autoritatívny menný server pre daného hostiteľa.
SOA záznam (Start of Authority) špecifikuje základné informácie o DNS zóne.
TXT záznam (textový záznam) uchováva ľubovoľný neformátovaný textový reťazec.
SRV záznam (SRV záznam alebo tiež Service record) je jedna z kategorií dat v Internetovom systéme domén upresňujúcich informácie (méno hostiteľa a číslo portu) o dostupných službách.
atď.