SetupSlovenčina
Home > DNS > Editovanie DNS záznamov domény

Editovanie DNS záznamov domény

DNS záznamy je možné editovať v našom administračnom rozhraní Setup – menu Domény / DNS Zóna, kde si z menu vyberiete konkrétnu doménu, pre ktorú chcete DNS záznamy upravovať.
 

A záznam

A záznam - slúži k presmerovaniu domény na Vami požadovanú IP adresu, pričom nie je možné použiť textový názov. Pre presmerovanie domény napr. nazovdomeny.tld (bez www) na IP adresu 93.184.77.37 bude vyzerať nastavenie takto:

nazovdomeny.tld  IN  A  86.110.243.207
V prípade presmerovania domény www.novadomena.sk na IP adresu napr. 93.184.77.37 bude vyzerať nastavenie takto:
www.novadomena.sk  IN  A  86.110.243.207

CNAME záznam

CNAME záznam - slúži k presmerovaniu domény na textový názov servera. V prípade presmerovania domény www.novadomena.sk na textový záznam napr. na useron1.hostmaster.sk je potrebné na konci zadať bodku. Nastavenie bude vyzerať takto:
www  IN  CNAME  web207.webhouse.sk. 

Hviezdičkový CNAME záznam

* záznam - slúži k presmerovaniu všetkých subdomén okrem tých, ktorých smerovanie je explicitne nastavené iným CNAME alebo A záznamom. Je možné ho smerovať na textový názov (CNAME) alebo na IP adresu (A záznam). Nastavenia môžu vyzerať takto: 

*  IN  CNAME  web206.webhouse.sk.

MX záznam

MX záznam - určuje, ktoré mailové servery sú zodpovedné za príjem správ pre vašu doménu. Pre jednu doménu môžete nastaviť viac MX záznamov a e-maily budú smerované podľa priority týchto záznamov. Hodnota MX záznamu sa zadáva v textovej podobe a nie ako IP adresa. Ak chcete nastaviť MX záznamy na servery Google (služba gmail), zadajte do poľa Názov znak @, vyberte typ MX a ako hodnotu napíšte prioritu záznamu a jeho textovú hodnotu, ktoré oddeľte medzerou a ukončite bodkou. Nastavenia teda môžu vyzerať takto: 

 

nazovdomeny.tld  IN  MX  1 aspmx.l.google.com.
nazovdomeny.tld  IN  MX  5 alt1.aspmx.l.google.com.
nazovdomeny.tld  IN  MX  5 alt2.aspmx.l.google.com.
nazovdomeny.tld  IN  MX  10 alt3.aspmx.l.google.com.
nazovdomeny.tld  IN  MX  10 alt4.aspmx.l.google.com. 

V tom prípade budú všetky e-maily, odoslané na Vašu doménu, smerované na poštový server spoločnosti Google.

TXT záznam

TXT záznam - môže slúžiť napríklad na overenie vlastníctva domény rôznymi externými službami. Hodnotu záznamu je potrebné zadať v úvodzovkách.

nazovdomeny.tld IN  TXT  "hodnota záznamu" 

V prípade, že TXT zaznám obsahuje viac ako 255 znakov, je potrebné ho aj rozdeliť úvodzovkami, medzi ktorými bude medzera. Potom bude vyzerať záznam takto:

nazovdomeny.tld IN TXT "hodnota záznamu" "hodnota záznamu"

DNS servery (ns1.webhouse.sk, ns2.webhouse.sk, ns3.webhouse.sk) nie je možné editovať v tejto sekcii DNS záznamov, ale pre editáciu DNS serverov je nutné sa prekliknúť do nastavení DNS serverov v setup konte v časti Domény / Detail domény / DNS servery. V tomto nastavení sa DNS servery zobrazujú pretože ide o povinný záznam, ktorý ale nie je možné editovať.