SetupSlovenčina
Home > SETUP - administračný panel > Nastavenia premenných PHP

Nastavenia premenných PHP

Pokiaľ potrebujete nastaviť premenné hodnoty v php.ini, môžete si nastaviť prostredie PHP podľa potreby. 
Meniť môžete tieto premenné:
allow_url_fopen
allow_url_include
display_errors
magic_quotes_gpc
magic_quotes_runtime
output_buffering
register_globals
register_long_arrays
session.auto_start
session.use_trans_sid
suhosin.get.max_value_length
suhosin.get.max_vars
suhosin.post.max_value_length
suhosin.post.max_vars
suhosin.request.max_value_length
suhosin.request.max_vars
max_input_vars
allow_call_time_pass_reference

  1.  Prihláste sa do Setupu, zobrazte si časť Hostingy -> Web&FTP a zvoľte doménu, pre ktorú si želáte parametre upraviť.
  2.  Nájdite časť Nastavenia premenných PHP.INI a kliknite na Editovať.
  3.  Pre uloženie vykonaných zmien kliknite na OK.

 

 

 

V prípade,že potrebujete nastaviť hodnotu ktorá sa nenachádza v zozname, prosím obráťte sa na našu podporu.