SetupSlovenčina
Home > SETUP - administračný panel > Zálohovanie dát a ich obnova zo zálohy

Zálohovanie dát a ich obnova zo zálohy

Upozornenie: Ak si neaktivujete alebo deaktivujete v Setupe zálohovanie svojich dát, tak sa vaše dáta nebudú zálohovať, a teda nebude možná ani ich obnova.

Zálohy užívateľských dát sú vykonávané podľa požiadaviek zákazníka, zálohované sú súbory na webovom serveri, databázy aj obsah e-mailových schránok. Zákazník si môže v Setupe zvoliť, ktoré dáta máme zálohovať, a v akých intervaloch, od 1 do 14 dní. Zálohované dáta sú uchovávané na špeciálnych zálohovacích poliach. Zálohovanie do mesačného objemu 10 000 MB je bezplatné, väčšie objemy sú spoplatnené podľa cenníka.

Nastavenie zálohovania, históriu a cenník nájdete v Setupe v menu HOSTINGY => Nastavenia => Zálohovanie dát.

Obnovenie dát zo zálohy

Obnovenie dát zo záloh na žiadosť zákazníka je bezplatné. Ak chcete nejaké dáta obnoviť, pošlite nám prosím autorizovanú požiadavku (vytvorte tiket v Setupe) a uveďte najmä nasledujúce informácie:

  • aké dáta chcete obnoviť (napr. aký adresár na webserveri, názov databázy, či adresu e-mailovej schránky),
  • z akej zálohy dáta požadujete (napr. z poslednej, či spred 3 dní a pod., to zrejme bude závisieť od toho, kedy boli dáta stratené).