SetupSlovenčina
Home > SETUP - administračný panel > Migrácia dát z FTP pri presune hostingu do WebHouse

Migrácia dát z FTP pri presune hostingu do WebHouse

Kopírovanie dát nebolo nikdy jednoduchšie. Stačí vyskúšať náš Migrátor, ktorý sa nachádza v Setupe v menu Pomoc a podpora:
 
 
Po kliknutí na tlačidlo Migrátor vyberte prosím možnosť Kopírovať webové súbory:
 


 
Vyplnte prístupové údaje k pôvodnému FTP serveru. Pokiaľ si želáte skopírovať celý obsah FTP priečinku, cestu k súborom netreba meniť. Ak chcete skopírovať iba určitý adresár, zadajte tam prosím plnú cestu k adresáru (napr. /public_html/images):
 

Kliknite na tlačítko Pokračovať. Systém následne overí, či sú prístupové údaje správne. Ak sú prístupové údaje v poriadku, zobrazí sa okno na zadanie údajov, kam sa majú dáta skopírovať:
 

Po kliknutí na tlačidlo Spustiť sa úloha naplánuje do systému. Vykoná sa spravidla o niekoľko minút. Pokiaľ máte na serveri väčší objem dát, alebo ak 
je pripojenie na zdrojový server menej kvalitné, môže kopírovanie trvať dlhšie. Po skončení kopírovania sa do histórie uloží informácia o vykonaní migrácie.
migrácie.
 
Cez Migrátor si môžete presunúť do WebHouse aj svoje MySQL databázy a e-mailové schránky.