SetupSlovenčina
Home > Databázy > MySQL / MariaDB > Podporované verzie databázových serverov MySQL / MariaDB

Podporované verzie databázových serverov MySQL / MariaDB

Kráčame s dobou. Na našom hostingu ponúkame možnosť používať moderné, spoľahlivé a výkonné databázy MariaDB v týchto verziách:

  • MariaDB 10.6 

  • MariaDB 10.11 (LTS)

  • MariaDB 11.0

Odporúčame vám používať predovšetkým verziu 10.11, keďže ide o LTS verziu. Používanie LTS (Long-Term Support) verzie MariaDB prináša niekoľko výhod oproti iným verziám, najmä pre organizácie a podniky, ktoré potrebujú dlhodobú stabilitu a podporu. Tu sú niektoré z týchto výhod:

  1. Dlhodobá podpora: LTS verzie sú podporované po dlhší časový interval, čo znamená, že používatelia majú prístup k bezpečnostným aktualizáciám, opravám chýb a ďalšej podpore počas dlhšieho obdobia. To je dôležité pre organizácie, ktoré potrebujú stabilnú a spoľahlivú prevádzku svojich databáz.
  2. Zredukované riziko: Dlhodobá podpora znižuje riziko vzniku bezpečnostných problémov a chýb v databázovom systéme tým, že zabezpečuje pravidelné aktualizácie a opravy bezpečnostných problémov.
  3. Zameranie na stabilitu: LTS verzie sú často zamerané na stabilitu a spoľahlivosť, čo znamená, že nové funkcie sa pridávajú s ohľadom na ich dopad na existujúcu funkcionalitu a kompatibilitu s existujúcimi aplikáciami.
  4. Podpora pre staršie aplikácie: LTS verzie môžu byť vhodné pre organizácie, ktoré majú staršie aplikácie alebo systémy, ktoré vyžadujú konkrétnu verziu MariaDB kvôli kompatibilite alebo certifikácii.
  5. Dlhšie obdobie stabilizácie: Dlhšie obdobie podpory umožňuje používateľom vyčkať a overiť si stabilitu a spoľahlivosť nových verzií pred aktualizáciou, čo môže byť užitočné pre organizácie so zložitými prostrediami alebo citlivými aplikáciami.

Všetky nami ponúkané verzie MariaDB serverov sú bez problémov kompatibilné s PHP od verzie 5.2 až po verziu 8.3.