SetupSlovenčina
Home > Databázy > MySQL / MariaDB > Ako vykonať export a import MySQL databázy v rozhraní phpMyAdmin

Ako vykonať export a import MySQL databázy v rozhraní phpMyAdmin

Exportovať, resp. importovať databázu je možné rôznymi spôsobmi a najjednoduchším spôsobom je vykonať export/import cez rozhranie phpMyAdmin. Odkaz na phpMyAdmin rozhranie nájdete v Setupe v časti Databázy, kde sú uvedené aj prístupové údaje, ktoré je potrebné použiť pri prihlásení.

Exportovať, resp. importovať databázu cez phpMyAdmina je možné nasledujúcim spôsobom:

Export databázy

1. Po prihlásení do databázy cez phpMyAdmin zvoľte databázu, ktorú chcete exportovať (klikite na ňu).

 

2. Po zobrazení databázy je kliknite na tlačidlo Exportovať.

 

3. Metódu exportu nemeňte a kliknite na tlačidlo Vykonaj.

 

4. Po kliknutí na tlačidlo Vykonaj bude spustený export databázy a po exporte ponúkne možnosti, čo sa má s daným súborom urobiť. Zvoľte Uložiť a počkajte, kým bude daný súbor uložený do vášho počítača. Ak databáza obsahuje väčšie množstvo dát, alebo ak je vaše pripojenie na internet menej kvalitné, môže ukladanie databázy trvať dlhšie.

 

5. Takto exportovanú databázu je možné kedykoľvek opäť cez phpMyAdmin naimportovať do ľubovoľnej inej databázy.

 

Import databázy

1. Po prihlásení do databázy cez phpMyAdmin zvoľte databázu, do ktorej chcete naimportovať dáta (kliknite na jej názov).

 

2. Po zobrazení databázy je kliknite na tlačidlo Import.

 

3. Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať zvoľte súbor, ktorý chcete naimportovať.

 

4. Po zvolení súboru kliknite na tlačidlo Vykonaj.

 

5. Kliknutím na tlačidlo Vykonaj bude spustený import databázy a po spracovaní sa zobrazí výsledok importu.