SetupSlovenčina
Home > E-mail > Migrácia e-mailov pri presune hostingu do WebHouse

Migrácia e-mailov pri presune hostingu do WebHouse

V Setupe nájdete šikovný nástroj Migrátor, ktorým si môžete presunúť e-mailové správy, nachádzajúce sa v schránkach mimo WebHouse, do schránok, ktoré máte zriadené u nás. Migrátor sa nachádza v menu Pomoc:
 
 
Po jeho otvorení kliknite na tlačidlo Kopírovať e-maily:
 
 
Ďalej zadajte názov IMAP servera (e-maily je možné migrovať iba ak zdrojový mailserver umožňuje IMAP pripojenie) a prístupové údaje do schránky:
 
 
Kliknite na tlačítko PokračovaťSystém overí správnosť zadaných údajov a dostupnosť mail servera. Ak je všetko v poriadku, vypýta si informáciu, do ktorej schránky vytvorenej vo WebHouse sa budú dáta prenášať:
 
 
Po kliknutí na tlačidlo Spustiť sa úloha naplánuje do systému. Vykoná sa spravidla o niekoľko minút. Ak máte v schránke väčší objem dát alebo ak je pripojenie na zdrojový server menej kvalitné, môže kopírovanie trvať dlhšie. Po jeho skončení sa do histórie uloží informácia o vykonaní migrácie: