SetupSlovenčina
Home > E-mail > Analýza emailovej hlavičky

Analýza emailovej hlavičky

Každá emailová správa obsahuje viac informácií než je na prvý pohľad vidieť. Informácie z hlavičky emailu si môžete zobraziť v každom emailovom klientovi, podrobný návod nájdete tu: http://pomoc.webhouse.sk/781052-Ako-zobrazi%C5%A5-hlavi%C4%8Dku-emailu

 

Časti emailovej hlavičky:

Informácie z hlavičky emailu je potrebné čítať obrátene, teda odspodu, údaje sú usporiadané chronologicky. Emailové klienty si do hlavičky môžu pridávať svoje vlastné záznamy, väčšinou sa začínajú s prefixom X-. (X-Original-From:, X-Mailer:, X-Spam-Level...)

Message-ID: <20210404193XXX.4072XXXX@webhouse.sk> - každá emailová správa dostane svoj jedinečný identifikátor aby na mailovom serveri neprišlo k zámene.

X-Mailer: Mozilla Thunderbird 78.9.0 - táto časť informuje o tom aký emailový klient túto správu odoslal.

From: <xxxx@nazovdomeny.tld> – túto informáciu vidíte v emailovom klientovi ako odosielateľa emailu, odosielateľ si ju však môže vyplniť ľubovoľne vrátane mena alebo emailovej adresy. Ide o najmenej dôveryhodný údaj, využíva sa napr. pri rôznych typoch phishingových útokov. Niektoré antispamové filtre taktiež používajú Received a From na porovnanie dát o odosielateľovi.

Received: XX.XXX.XXX.XXX by XXX.webhouse.sk, date: Sun, 04 Apr 2021 19:38:09 +0200 - v tejto časti je uvedené, kto email odoslal, môžete tam nájsť aj verejnú IP adresu odosielateľa emailu.

To: <webhouse@webhouse.sk> - informácia o tom, komu bol email posielaný.

X-Spam-Status: No, score=-0.898 tagged_above=-5 required=4 - správa dostane na základe viacerých kritérií antispamové skóre a na jeho základe ju môže server označiť ako spam, viac informácií nájdete tu: http://pomoc.webhouse.sk/732981-Ochrana-pred-nevy%C5%BEiadanou-po%C5%A1tou---spamom

MIME-Version: 1.0 - táto informácia je dôležitá pre emailové klienty, aby vedeli správne zobraziť jednotlivé emaily.

Content-Type: multipart/mixed; - v tejto časti dostane emailový klient informáciu, či je správa poslaná ako html, alebo ide o čistý neformátovaný text. 

Subject: test - tu je uvedený predmet emailu.