SetupSlovenčina
Home > E-mail > Odosielanie overených e-mailov: Výhody DKIM podpisovania na našich mailserveroch

Odosielanie overených e-mailov: Výhody DKIM podpisovania na našich mailserveroch

Pri posielaní e-mailov je dôležité nielen zabezpečiť, aby správy dorazili k ich určeným adresátom, ale aj zabezpečiť, že tieto správy sú dôveryhodné a nepodvrhnuté. Jedným z kľúčových nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je DKIM (DomainKeys Identified Mail), ktorý sa používa na podpisovanie e-mailových správ pomocou kryptografických záznamov. Každý mail, ktorý ako náš zákazník naším prostredníctvom posielate, je DKIM podpísaný. Tu je prehľad výhod DKIM podpisovania na našich mailserveroch:

Čo je DKIM a ako funguje?

DKIM je spôsob autentizácie e-mailových správ, ktorý umožňuje overiť, že e-mail skutočne pochádza od uvedeného odosielateľa a že cestou nebol podvodne zmenený. To sa dosahuje pridaním digitálneho podpisu do hlavičky e-mailu, ktorý je generovaný pomocou kryptografických kľúčov.

Výhody DKIM Podpisovania:

  • Zvýšená dôveryhodnosť: DKIM podpisovanie zvyšuje dôveryhodnosť vašich e-mailových správ tým, že potvrdzuje, že správa skutočne pochádza z vášho doménového mena a nie je podvrhnutá alebo falšovaná.
  • Lepšia doručiteľnosť: Niektorí poskytovatelia e-mailových služieb a spam-filtračné systémy používajú DKIM overovanie ako jeden z faktorov pri rozhodovaní o doručiteľnosti e-mailových správ. Správy s DKIM podpisom majú väčšiu šancu na úspešné doručenie do schránky.
  • Ochrana pred podvodmi: DKIM podpisovanie chráni vaše e-maily pred podvrhnutím alebo falšovaním. Bezpečný digitálny podpis zaručuje, že správa nebola zmenená po odoslaní a že pochádza z overeného zdroja.
  • Boj proti spamu: DKIM podpisovanie pomáha bojovať proti spamu a podvodným e-mailom tým, že poskytuje mechanizmus overenia pravosti a dôveryhodnosti odosielateľa.

DKIM podpisovanie vo WebHouse

Na našich mailserveroch je DKIM podpisovanie štandardnou praxou pre každú odchádzajúcu e-mailovú správu. To znamená, že každý e-mail, ktorý odchádza z našich serverov, je podpísaný DKIM záznamom, čo zvyšuje jeho dôveryhodnosť a pravosť.

S DKIM podpisovaním sa môžete spoľahnúť na to, že vaše e-maily sú dôveryhodné, bezpečné a majú lepšiu šancu na úspešnú doručiteľnosť. Ak by ste mali ďalšie otázky alebo potrebovali pomoc s DKIM podpisovaním, neváhajte nás kontaktovať. Vaša bezpečnosť a dôvera sú našou prioritou.