SetupSlovenčina
Home > Hosting > Príkaz tracert a jeho použitie

Príkaz tracert a jeho použitie

Príkazom tracert (Trace Route) na Windows systémoch - môžete sledovať cestu paketu do cieľa. V systémoch UNIX, Linux a OSX sa tento príkaz volá traceroute .

Príkaz používa ICMP Ping na zistenie počtu rôznych zariadení medzi Vašim počítačom (z ktorého traceroute iniciujete) a cieľom. 
Tracert pracuje na princípe zvyšovania TTL (time to live) t.j., najskôr odošle paket s TTL 1 a navýši TTL o 1 pri každom ďalšom prenose až pokiaľ nedosiahne konečný ciel alebo pokiaľ nie je dosiahnuté maximálne TTL.
Vo výpise sa následne zobrazí usporiadaný zoznam prejdených smerovačov, ktoré vracajú správu ICMP "time-out".

Ak sa vo výpise objaví *, môže to znamenať:
- IP adresa nie je dostupná,
- dané zariadenie (server, router, switch, atd.) ma zablokované odpovede na ICMP requesty,
- uplynul stanovený timeout pre request.

Príkaz tracert sa spúšťa v príkazovom riadku (nájdete ho v ponuke Štart operačného systému Windows) a zadať príkaz  napr. 

tracert  www.nazovvasejdomeny.sk

 

S príkazom tracert môžete používať aj rôzne prepínače, ktoré si môžete zobraziť  po zadaní

tracert /?