SetupSlovenčina
Home > Platby a fakturácia > Ako správne uhradiť faktúru, aby sme ju vedeli identifikovať

Ako správne uhradiť faktúru, aby sme ju vedeli identifikovať

Pri platbách rôznymi online spôsobmi v Setupe nebude žiadny problém s identifikáciou vašej platby. Pri platbách bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na náš účet je však veľmi dôležité, aby ste uviedli správny variabilný symbol, ktorý nájdete na faktúre (je zhodný s číslom faktúry). Pokiaľ tento vyplníte správne, netreba žiadnu inú identifikáciu napríklad do správy pre prijímateľa a pod. Stáva sa však, že zákazník neuvedie variabilný symbol, alebo ho opíše zle, a do správy pre prijímateľa uvedie "platba za doménu" alebo "poplatok za hosting 2016" - v takom prípade nemáme možnosť platbu identifikovať, čo môže znamenať exspiráciu domény alebo hostingu. Ak si nie ste istí, že ste variabilný symbol z faktúry opísali správne, skontrolujte si ho radšej viackrát.

Uhrádzajte prosím vždy presnú sumu, uvedenú na faktúre, nezaokrúhľujte ju. Automatická identifikácia platby zlyhá, ak sa prijatá čiastka líši od tej, ktorá je uvedená na faktúre.