SetupSlovenčina
Home > Domény > IDN - domény obsahujúce znaky s diakritikou

IDN - domény obsahujúce znaky s diakritikou

IDN (medzinárodné doménové mená obsahujúce diakritiku) sa začali používať relatívne nedávno - 16. novembra 2009. Aké sú ich výhody a nevýhody? 
 
Ak nechcete podnikať v inom jazyku než v angličtine, potom IDN nie je téma, ktorá by vás mala znepokojovať. Avšak, ak chcete podnikať v krajinách, kde úradným jazykom nie je angličtina, a Vy potrebujete v takýchto krajinách osloviť svojich budúcich zákazníkov, potom by ste mali zvážiť, aké výhody IDN prinášajú a či prevyšujú ich potenciálne nevýhody.

Čo je IDN?

IDN (medzinárodné doménové mená) môžu byť definované mnohými spôsobmi, ale asi najlepšia je definícia daná ICANN (Internetové združenie pre prideľovanie mien a čísel), inštitúciou, ktorá ich spravuje. Definícia je takáto: "Medzinárodné doménové mená (IDN) doménové mená, v ktorých sú zastúpené písmená miestneho jazyka. Tieto domény môžu obsahovať písmená alebo znaky z non-ASCII skriptov (napríklad arabské alebo čínske).(Zdroj: http://www.icann.org/en/topics/idn/.)
 
Zavedenie IDN nemusí vyzerať ako veľký problém, ale v skutočnosti je. Predtým, ako IDN dostali oficiálne zelenú, nebolo možné registrovať domény obsahujúce iné znaky než tie, ktoré obsahuje anglická abeceda. To bol dosť problém pre jazyky ako francúzština, španielčina, nemčina alebo škandinávske jazyky, ktoré používajú latinskú abecedu, ale majú svoje špecifické symboly (t. j. non-ASCII symboly), ktoré nie sú prítomné v anglickej abecede. Všade tam museli transskribovať svoje špeciálne symboly a používať ich týmto spôsobom.
 
Ešte horšie to bolo s arabskou, čínskou a inou abecedou, či cyrilikou, kde symboly, ktoré sa ani nepodobajú na latinské písmená. Používatelia týchto jazykov si nemohli zaregistrovať názov domény a nemohli mať URL-adresy vo svojej abecede. Bolo to nespravodlivé - internet je globálny, ale nemôžete si zaregistrovať názov domény a mať URL vo vašom jazyku.
 
Dôvody boli čisto technické - štandardy boli ešte vo vývoji. Existovalo veľa technických otázok, ktoré bolo treba riešiť, a bez toho, aby sme sa bližšie venovali technickým detailom, ktoré umožnili používanie IDN, že nie je prehnané, ak povieme, že IDN obrovským krokom smerom k internacionalizácii internetu.
 
V súčasnosti ešte stále nie sú IDN také rozšírené, že by sa ich používali milióny. Jedným z dôvodov je to, že v každej krajine musí prejsť dlhé schvaľovacie konanie, než začnú registrátori ponúkať IDN pre verejnosť. Aj preto ešte mnohé krajiny nemajú IDN schválené a nedajú sa používať (napríklad ani na Slovensku pod doménou .sk).
 
Čo získam registráciou IDN

Okrem skutočnosti, že IDN ešte v mnohých krajinách neboli vôbec schválené, sú aj iné dôvody, prečo sa ešte IDN v hojnej miere nepoužívajú. Mnoho spoločností a jednotlivcov ani nepočulo doménach s diakritikou, a niektorí z tých, ktorí počuli, skeptickí a neponáhľajú sa takéto domény registrovať. To sa dá ľahko pochopiť, avšak keď si uvedomíte výhody IDN, možno stojí za to sa znovu zamyslieť. Tu sú niektoré z výhod, ktoré IDN prinášajú:
 
  • Vychádzate v ústrety lokálnej komunite, kde hodláte obchodovať. Hlavnou výhodou je, že ukazujete ​​rešpekt k lokálnej komunite. Napríklad pre vládne inštitúcie, alebo miestne pobočky medzinárodných spoločností, alebo pre spoločnosti, ktoré pôsobia len na miestnom trhu, môžu mať IDN vysokú imidžovú hodnotu. Ukazujete svoje uznanie miestnej kultúre a jazyku.
  • IDN užívateľsky príjemné. Angličtinou hovoria milióny ľudí na celom svete, ale v tých krajinách, kde angličtina nie je úradným jazykom, veľké skupiny ľudí, ktorí ani nepoznajú anglickú abecedu a pre koho zadaním adresy URL v ASCII symboloch je naozaj ťažké. Všetci títo ľudia určite ocenia, keď sa vaša doména a adresa URL bude dať napísať v abecede, ktorú používajú.
Možno, že výhody IDN nevyzerajú tak fascinujúco a môžete naďalej váhať, či si IDN zaregistrovať, alebo nie, aj keby ste s takejto domény mohli mať prospech. Ak pochybujete, jedna rada - zaregistrujte si IDN ešte dnes, pretože teraz je ešte veľa možností a veľa zaujímavých domén voľných - v istom zmysle sa situácia podobá prvým dňom na internete, kedy ste si mohli zabezpečiť veľa lukratívnych domén a všetky z nich boli prakticky zadarmo. Aj keď nechcete už teraz používať IDN, treba si uvedomiť, že mať jednu-dve takéto domény nie je drahé. Preto sa oplatí si takúto doménu zaregistrovať teraz. Neskôr sa vám už nemusí podariť získať doménu, ktorá sa vám páči.
 
WebHouse Vám ponúka registráciu domén s diakritikou pod doménami najvyššej úrovne .eu, .de, .com a .net. Ceny domén s diakritikou sú rovnaké ako domén bez diakritiky.