SetupSlovenčina
Home > Domény > Ako zistiť aktuálneho držiteľa domény s koncovkou .sk a iných koncoviek

Ako zistiť aktuálneho držiteľa domény s koncovkou .sk a iných koncoviek

Na stránke https://whois.sk-nic.sk/ sa nachádza formulár, prostredníctvom ktorého si môžete overiť, kto je držiteľom domény s koncovkou .sk. V našom príklade ideme zistiť držiteľa domény 1111mb.sk. Doménu napíšeme do formulára a stlačíme tlačidlo Hľadať (je možné, že budeme musieť opísať aj bezpečnostný kód ako ochranu pred robotmi). Zobrazí sa nám výsledok, ktorý vyzerá takto:

% Ak chcete získať viac informácií o stavových kódoch WHOIS, navštívte 
% https://icann.org/epp (v angličtine).
% 
% Táto služba WHOIS je poskytovaná SK-NICom a obsahuje iba informácie, ktoré 
% sa týkajú domén zaregistrovaných v rámci domény najvyššej úrovne .sk. 
% Použitím tejto služby súhlasíte s tým, že (1) nepoužijete tu poskytnuté 
% informácie na iný účel ako zistenie informácií ohľadom práv k doménam, (2) 
% nebudete bez vedomia SK-NICu žiadnym spôsobom ukladať ani reprodukovať tieto 
% údaje a (3) nebudete používať žiadne vysokoobjemové automatické elektronické 
% procesy na získavanie údajov prostredníctvom tejto služby. Zneužitie tejto 
% služby je monitorované a činnosť v nesúlade s týmito podmienkami môže skončiť 
% permanentným zamedzením prístupu.
% 
% Frekvencia prístupu a použitia k službe WHOIS je obmedzovaná.

Doména:            1111mb.sk
Držiteľ:           IVAN-0789-1037
Admin. kontakt:        WEBHOUSE
Technický kontakt:      WEBHOUSE
Registrátor:         IPEK-0001
Dátum vytvorenia:       2012-02-13
Posledná zmena:        2018-01-18
Platná do:          2019-02-13
Menný server:         ns0.globeware.sk
Menný server:         ns1.globeware.sk
Menný server:         ns2.globeware.sk
EPP Status:          ok

Registrátor:         IPEK-0001
Organizácia:         WebHouse, s.r.o.
IČO:             36743852
Telefón:           +421.332933500
Email:            domeny@webhouse.sk
Ulica:            Paulínska 20
Obec:             Trnava
PSČ:             91701
Kód štátu:          SK
Dátum vytvorenia:       2017-09-01
Posledná zmena:        2018-01-22

Kontakt:           IVAN-0789-1037
Organizácia:         GLOBEWARE, s.r.o.
Názov:            GLOBEWARE, s.r.o.
IČO:             45374490
Telefón:           +421.696851016
Email:            globeware@globeware.sk
Ulica:            Hviezdoslavova 68
Obec:             Zlaté Moravce
PSČ:             95301
Kód štátu:          SK
Registrátor:         IPEK-0001
Dátum vytvorenia:       2017-09-01
Posledná zmena:        2017-09-01

Kontakt:           WEBHOUSE
Organizácia:         WebHouse, s. r. o.
Názov:            WebHouse, s. r. o.
IČO:             36743852
Telefón:           +421.910969601
Email:            domeny@webhouse.sk
Ulica:            Paulínska 20
Obec:             Trnava
PSČ:             91701
Kód štátu:          SK
Registrátor:         IPEK-0001
Dátum vytvorenia:       2017-09-02
Posledná zmena:        2017-11-01

Nájdeme si riadok s informáciou o kontakte držiteľa:

Držiteľ: IVAN-0789-1037

Nižšie vo výpise si nájdeme údaje držiteľa domény, ktoré zodpovedajú zobrazenému kontaktu IVAN-0789-1037:

Kontakt:           IVAN-0789-1037
Organizácia:         GLOBEWARE, s.r.o.
Názov:            GLOBEWARE, s.r.o.
IČO:             45374490
Telefón:           +421.696851016
Email:            globeware@globeware.sk
Ulica:            Hviezdoslavova 68
Obec:             Zlaté Moravce
PSČ:             95301
Kód štátu:          SK
Registrátor:         IPEK-0001
Dátum vytvorenia:       2017-09-01
Posledná zmena:        2017-09-01

Dozvedeli sme sa, že držiteľom domény 1111mb.sk je spoločnosť GLOBEWARE, s.r.o. Ak by držiteľom bola fyzická osoba, vo výpise by sme videli iba jej meno a priezvisko a žiadne iné údaje, ktorých zverejnenie neumožňuje zákon o ochrane osobných údajov.

V prípade iných koncoviek domén, odporúčame navštíviť stránku https://whois.domaintools.com/ , kde si môžete pozrieť aktuálne nastavené menné servery, údaje o držiteľovi, registrátorovi, ako aj ich kontakty, ktoré sú pre konkrétnu doménu v registroch viditeľné.