SetupSlovenčina
Home > Domény > Rezervácia exspirovaných .sk domén > Všeobecné podmienky prednostnej registrácie (rezervácie) exspirovaných domén

Všeobecné podmienky prednostnej registrácie (rezervácie) exspirovaných domén

  • Prednostná registrácia exspirovaných domén s koncovkou .SK (ďalej len "registrácia") je platená služba spoločnosti WebHouse.
  • Zákazník si objednáva registráciu výhradne prostredníctvom na to určeného objednávkového formulára. Žiadosti zaslané iným spôsobom nie sú akceptované.
  • Zákazník je povinný vopred uhradiť poplatok za rezerváciu domény vo výške podľa platného cenníka. Zákazník súhlasí s tým, že WebHouse začne poskytovať túto službu v okamihu úhrady poplatku, t. j. pripísania poplatku na účet spoločnosti WebHouse. Zároveň berie na vedomie, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa služba začala poskytovať.
  • Poplatok za rezerváciu domény je nevratný, t. j. zákazník nemá nárok na jeho vrátenie zo žiadneho dôvodu (napr. ak medzičasom zmení úmysel doménu registrovať, ak sa objednaná doména neuvoľní na registráciu, a pod.). Zákazník má však právo zaplatený poplatok použiť na rezerváciu ľubovoľnej inej domény zo zoznamu exspirovaných domén. Zákazník môže zmeniť doménu, ktorú si chce zaregistrovať, kedykoľvek e-mailovou požiadavkou zaslanou z kontaktnej mailovej adresy Zákazníka na webhouse@webhouse.sk, alebo v Setupe
  • WebHouse vynaloží všetko úsilie, aby pre zákazníka zaregistroval objednanú doménu, akonáhle bude uvoľnená a bude možné ju registrovať.
  • O úspešnej registrácii objednanej domény je zákazník informovaný e-mailom.
  • WebHouse umožňuje rezerváciu exspirovanej domény najviac jednému zákazníkovi, t. j. nemôže nastať prípad, aby si rovnakú doménu zarezervovali viacerí zákazníci súčasne.
  • Zákazník, ktorý si zarezervoval doménu a táto bola úspešne zaregistrovaná, má možnosť doménu prevádzkovať na serveroch spoločnosti WebHouse, alebo kdekoľvek inde.
  • WebHouse nezodpovedá za úspešnosť registrácie objednanej exspirovanej domény, keďže vzhľadom na platné pravidlá registrácie nemôže garantovať, že objednaná doména bude s istotou zaregistrovaná pre zákazníka.
  • WebHouse si vyhradzuje právo objednávku zákazníka odmietnuť, v takom prípade však musí o tejto skutočnosti zákazníka bezodkladne informovať.