SetupSlovenčina
Home > Podmienky a pravidlá > Pravidlá garancie 100 % dostupnosti serverov

Pravidlá garancie 100 % dostupnosti serverov

 1. Za každú neplánovanú nedostupnosť webového servera, na ktorom vám prevádzkujeme platenú webhostingovú službu Minimum, Optimum, Maximum, Happy alebo Fajnšmeker, s výnimkou prípadov uvedených v bode 4, vám predĺžime predplatené obdobie o 1000-násobok dĺžky trvania výpadku.
 2. Dĺžka výpadku sa počíta od nahlásenia výpadku zákazníkom (e-mailom, telefonicky alebo vyplnením zákazníckej požiadavky v Setupe) po odstránenie problému.
 3. Predplatené obdobie sa v rámci garancie môže predĺžiť najviac o 1 rok, ak je výpadok dlhší ako 12 hodín, resp. o 3 mesiace, ak je výpadok kratší ako 12 hodín.
 4. Garancia sa neuplatňuje, ak je nedostupnosť:
  • kratšia ako 5 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
  • spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a našimi servermi (serverovňou),
  • spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
  • spôsobená vyššou mocou (prírodnou katastrofou, extrémnym počasím, teroristickým útokom, a pod.).
 5. Garancia sa neuplatňuje na prevádzku vlastných serverov zákazníka, dedikovaných serverov, VPS, e-mailových a databázových serverov.
 6. Kompletné podmienky garancie 100 % dostupnosti nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.